OIERO RICARDO MARCO DNI N° 14483966

FordCargo1723 4×2 CN MT 43Amarillo , Rojo2017AB22712